Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

nasze kopalnie

ZEK Lubomia

Zakład Eksploatacji Kruszyw Lubomia
 powiat wodzisławski
kom. 512-539-222