Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

projekty UERegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Zakup przez firmę PPKMiL Sp. z o.o. urządzeń do prowadzenia prac
odkrywkowych i rekultywacji na złożach kruszyw naturalnych.
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.
Wartość projektu 3.660.000 zł
Wartość dofinansowania 750.000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Zakup przez firmę PPKMiL Sp. z o.o. nowoczesnego zespołu urządzeń produkcyjnych
i pomiarowych, zintegrowanego z informatycznym systemem zarządzania SAP Business One, dla złoża Lubomia III.
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.
Wartość projektu 3 123 200,00 zł
Wartość dofinansowania 749 824,00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl