Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

oferta

Pospółka

W swojej ofercie proponujemy pospółkę piaskowo-żwirową
Dostępna w naszych kopalniach:
ZEK Ligota Tworkowska
ZEK Lubomia
ZEK Brzezie