Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

oferta

Żwiry

W naszej ofercie dostępne są następujące żwiry płukane:
 • żwir płukany frakcji 2-8mm - dostępny w naszych kopalniach:
  ZEK Ligota Tworkowska
  ZEK Lubomia
  ZEK Brzezie
  Skład budowlany w Łodzi

   
 • żwir płukany frakcji 2-16mm - dostępny w kopalniach
  ZEK Brzezie

  Skład budowlany w Łodzi
   
 • żwir płukany frakcji 2-32mm - dostępny w kopalniach:
  ZEK Ligota Tworkowska
  ZEK Lubomia
  Skład budowlany w Łodzi

   
 • żwir płukany frakcji 8-16mm - dostępny w kopalniach:
  ZEK Ligota Tworkowska
  ZEK Lubomia
  ZEK Brzezie
  Skład budowlany w Łodzi

   
 • żwir płukany frakcji 8-63mm dostępny w kopalniach:
  ZEK Ligota Tworkowska
  ZEK Brzezie

   
 • żwir płukany frakcji 16-32mm - dostępny w kopalniach
  ZEK Brzezie
  Skład budowlany w Łodzi

   
 • żwir płukany frakcji 16-80mm - dostępny w ZEK Brzezie