Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

o firmie


Charakterystyka Firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zostało utworzone w dniu 11.12.1999 r. na czas nie określony, w drodze prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 909 600,00 PLN i udziałowcami są krajowe osoby fizyczne.

Wizja Spółki to:
Osiągnięcie funkcji lidera rynku kruszyw woj. śląskiego przy zachowaniu najwyższej jakości i konkurencyjności.

Cele firmy:
  • elastyczność w zakresie obsługi klienta;
  • zadowolenie klienta;
  • dostawa surowca na czas;
  • modernizacja procesów produkcyjnych;
  • elastyczne reagowanie na zmieniający się popyt i oczekiwania nabywców.

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl