Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

oferta

Piaski

    W swojej ofercie piasków możemy zaoferować:
  • Piasek płukany fakcji 0-2mm

Piaski dostępne są w naszych kopalniach:
  • ZEK Ligota Tworkowska
  • ZEK Lubomia
  • ZEK Brzezie