Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

nasze kopalnie

ZEK Brzezie

Zakład Eksploatacji Kruszyw Brzezie
powiat raciborski
ul. Brzeska 150
tel. (32) 415-38-62
kom.