Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

nasze kopalnie

ZEK Buków

Zakład Eksploatacji Kruszywa Buków
powiat wodzisławski
tel. (32) 453-81-68