Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

oferta

Transport

Naszym klientom oferujemy transport kruszywa z naszych kopalni 24-tonowymi samochodami ciężarowymi oraz transportem kolejowym .
Przy realizacji dostaw transportem kolejowym zapewniamy pełną obsługę rozładunkową wraz z dowozem we wskazane miejsce .