Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

TRANSPORT

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych (przewóz kruszywa) w roku 2020.
Poniżej przedstawiamy listę prawdopodobnych miejsc rozładunku .
  1. Z ZEK Lubomi, ZEK Brzezia, ZEK Ligoty Tworkowskiej do:
-          Libiąż                        
-          Mysłowice                 
-          Katowice                   
-          Siemianowice            
-          Zabrze                       
-          Gliwice                      
-          Tychy                        
-          Rydułtowy,               
-          Czyżowice                 
-          Krzyżanowice           
-          Rybnik                                  
-          Żory                           
-          Jastrzębie-Zdrój         
-          Racibórz                    
-          Knurów                     
-          Ruda Śląska              
 
  1. Z OG Imielin do:
 
Katowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Racibórz, Mysłowice, Tychy, Bieruń, Oświęcim, Jaworzno, Pszczyna.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 24.01.2020 drogą elektroniczną na adres: sprzedaż@ppkmil.com.pl lub pocztą na adres firmy.
                                                                         
Oferta winna zawierać:
- nazwę oferenta
- deklarowana ilość samochodów
- czas z jakim wyprzedzeniem należy składać zamówienia dzienne
- cenę jednostkową netto za przewóz 1 tony
- okres obowiązywania cen
- termin płatności
- inne istotne uwagi dla oferty
 
Wszelkie informacje dotyczące zapytania prosimy kierować tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na podany w/w adres.
 
            Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe PPKMiL, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie PPKMiL żadnych obowiązków.
 

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl