Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

kontakt

Informacje kontaktowe tutaj
Biuro:Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59c 44-100 Gliwice NIP 634-24-09-853

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl