Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

nasze kopalnie

Skład żwirów i kruszyw budowlanych Łódź

Skald Żwirów i Kruszyw Budowlanych w Łodzi
ul. Szaniawskiego 5
tel. 607-051-423